दुखाता त शैम्पू लगा ल Bhojpuri songs

Humra ke ghar se le aila chupe chore
Darat jiyara karela baljore

Bat mana yar man ke mana la, ma la
Eho ehooo

Ek bar seh ke dhukala, dukhata ta ta sampu laga la
Ek bar seh ke dhukala, dukhata ta ta sampu laga la

 

Latest Bhojpuri Lyrics with Video in Hindi Browse and Download links info. © 2015 - Designed by Raj, Plugins By Desi katta